Bra att veta

Vi är en liten självförvaltande förening med 15 lägenheter.

Vi hoppas såklart att alla vill vara med och göra Landerigatan 2 till en trevlig och funktionell plats att bo på, så därför har vi här samlat lite information om sånt som kan vara bra att veta för allas trevnad. Har du förslag på förbättringar så är du alltid varmt välkommen att kontakta styrelsen.

Portkoder

Portkoderna in till trappuppgångarna ändrar vi själva i föreningen. Koden till stora röda porten ändras gemensamt med övriga föreningar av samfälligheten, likaså koden till soprummet.

Städning av allmänna utrymmen

Trappstädning

Varje medlem ansvarar för att trappan vid behov städas från den egna ytterdörren samt  trappavsatsen och trappan ner till nästa avsats.De gemensamma källarutrymmena brukar vi städa tillsammans i samband med vår- och höststädning.

Vår och höststädning

En gång på våren och en gång på hösten samlas vi alla för att gemensamt städa gården, källarna, underhålla utemöbler, plantera blommor och andra nödvändiga underhåll som vi kan klara själva. Vid behov kan ytterliggare aktivitetsdagar planeras in.

Tvättstuga

Vår tvättstuga är belägen i källaren till uppgång D och du behöver inte boka tid för att använda tvättstugan. Om du däremot ändå vill göra det, så finns det en lista i tvättstugan där du skriver i mellan vilka tider du önskar tvätta. Du får dock bara boka maskinerna 3 timmar åt gången. Det är inte tillåtet att ta någon annans tvättid om denna finns antecknat på listan. I övrigt gäller följande:  Är tvättstugan ledig – tvätta. Upptagen – vänta och planera om.
 

Det finns två maskiner i tvättstugan. Det står också en gammal maskin där som dock inte får användas, då den inte är säker. Torktumlaren är jättebra, glöm inte att rengöra filtret efter dig. Torkrummet är också mycket effektivt. Anpassa torktiden efter storleken på tvätten och tiden på dygnet. Försök att tänka på miljön och el-räkningen. Lämna tvättstugan/torkrummet städat och i det skick du själv önskar finna det. Torka av alla maskiner och rengör filter och tvättmedelsbehållare. Sopa och torka golvet med de städverktyg som står i tvättstugan. Kom ihåg att alltid slå av strömbrytarna på de maskiner som använts. Gäller även strömbrytaren inne i torkrummet. Det är onödigt att dessa står på och drar ström.

Källarutrymmen

Varje lägenhet har minst ett källarförråd. Under våren 2013 satte vi in rörelseaktiverad belysning i källarna och även i de flesta förråd. Belysningen är tänd så länge någon rör sig i utrymmet.

För den allmänna trivseln samt av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet att förvara personliga ägodelar i gångar eller allmänna utrymmen. Föreningen förbehåller sig rätten att flytta saker som placerats i allmänna utrymmen. Det är dock viktigt att alla hjälps åt att hålla fritt i gångar och utanför förråden.

Utemöblerna

Vid vårstädningen plockas utemöblerna ut. När du använder möblerna är det viktigt att du plockar ner dynorna varje kväll och placerar dem i Pannrummet. Den som tagit ut dynor ansvarar för att de kommer in. 

Föreningen har även två grillar som får användas så mycket man vill. Bara att köpa egen grillkol. Föreningen har även köpt en grilltändare (då behövs ingen tändvätska). Borste för rengöring av grillgaller finns också.
 

Tänk på att inte placera grillen för nära fasaden eller direkt under fönstren. Det är heller inte tillåtet att grilla i portvalvet.
Vill du planera för en större egen fest på gården kan du sätta upp anslag på anslagstavlorna i trappuppgångarna så att dina grannar är medvetna om detta.

Innergården

Innergården tillhör alla. Den förvaltas av samfälligheten. Varje förening har valda representanter till samfälligheten. Brf Hunneberg är delägare med ca 20-25%. Samfälligheten ansvarar för lekplatsen, portarna, soprummen, träden och beskäring utav dessa samt gräsmattorna. Samfälligheten har också köpt en flagga som gärna får hissas vid högtidsdagar och allmänna flaggdagar. Man ansvarar då själv för att den kommer upp och ner i rätt tid. Flaggan förvaras i tvättstugan på Landerigatan 4b.

Soprummet

Soprummet är beläget i det gula huset på gården. I BRF Hunneberg nr 4 försöker vi självklart dra vårt strå till stacken för att minska sophanteringen i samfälligheten så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att du källsorterar dina sopor enligt följande:

  • Brännbara sopor
  • Hårdplast
  • Metall
  • Glas färgade och ofärgade
  • Wellpapp
  • Kartonger
  • Tidningspapper
  • Batterier
  • Glödlampor
  • Kompost. Kompostpåsar i papper finns att hämta i soprummet.

OBS! Det är INTE tillåtet att slänga annat än hushållssopor i soprummet. Möbler, elektronik, kemikalier och likande måste du själv åka till återvinningscentralen med. En bra sådan finns bland annat i Alelyckan. Se mer information och öppettider här>>

Material och felanmälan

Nya glödlampor till trapphusen och till dörrporten finns i pannrummet.

Städmaterial till tvättstugan och andra gemensamma utrymmen finns i det lilla rummet mitt emot torkrummet (trädörr).

Om du saknar något eller vill felanmäla något i ett allmänt utrymme kan du enklast kontakta styrelsen. Kontaktinfo hittar du under kontaktfliken.

Större renoveringar och ombyggnationer

Större renoveringar som t.ex ändringar av planlösning, rördragningar, ventilation m.m kan kräva tillstånd från styrelsen. Kontakta styrelsen i god tid innan byggstart och var beredd att vi kan behöva ritningar och annan dokumentation för beslut.  Kontrollera även vad stadgarna säger.

 

Varmt och gott

Vi har sedan många år fjärrvärme. Normalt har vi det mycket varm och gott i lägenheterna. Skulle du ha det kallt eller att det skvalar i elementen kan du behöva lufta elementen.
 

Pannrummet

I pannrummet, som du finner i källaren till uppgång C, förvaras en hel del trädgårdsredskap och även utemöbler. Lysknappen är till höger när man kommer in. Ttill vänster är ett annat vred som går till husets värmepump. Om den står på noll så cirkulerar inte värmen i elementen och det blir mao kallt. Den skall alltid stå på 1.