Information för Mäklare

Välkommen till vår informationssida för mäklare, här finns grundläggande information om vår förening. För ytterligare information ber vi dig kontakta föreningens styrelse. Kontaktformulär hittar du under "kontakt".
______________________________________________________
Observera att korrektheten eller tillförlitligheten av den information och dokument som görs tillgängliga på den här sidan inte på något sätt kan garanteras av föreningen. I den mån någon mäklare, säljare eller köpare helt eller delvis lägger någon vikt vid informationen eller dokumenten måste den eller dessa i varje enskilt fall verifieras av parterna.
_______________________________________________________

Barnvagns- och rullstolsförråd
Föreningen har idag inga dedikerade utrymmen för detta, men plats att förvara barnvagnar finns bl.a i källarna samt i entrégången till fastigheten. Det är inte tillåtet att förvara barnvagnar i trapphusen, pga risk i samband med utrymning.

Bostadsrättsförsäkring
Bostadsrättstillägget som normalt tillkommer för en hemförsäkring ingår i föreningens försäkring.
Medlemmar behöver därför inte teckna eget bostadsrättstillägg.

Bredband/Internet
Internet levereras av ComHem och debiteras varje lägenhetsinnehavare.

Cykelförråd
Finns på gården i form av öppet cykelskjul.

Föreningens omfattning
Föreningen omfattar 4 uppgångar med totalt 15 lägenheter med adress Landerigatan 2 A, B, C och D.

Föreningslokaler
Föreningen har inga allmänna lokaler såsom hobbyrum eller liknande.

Förråd
Till varje lägehet finns minst ett förråd i källaren. Ett par lägenheter har förråd på vinden.

Garage
Föreningen har inga garageplatser för uthyrning, men garage finns i området. Området har boendeparkering som beviljas av Göteborgs Stad, gatukontoret.

Grovsopor
Föreningen har soprum för hushållsavfall och grovsopor med källsortering.

Handläggningstid vid överlåtelse
Ca 2 veckor.

Husens färdigställande
Vårt hus färdigställdes för inflyttning våren 1926.

Hushållsel
Varje lägenhet har individuell mätning av el och detta debiteras direkt från respektive leverantör.

In- och utträdesansökan
Skickas till styrelsen. Se överlåtelserutin.

Juridisk person
Godkänns inte.

Kreditupplysning
Föreningen förbehåller sig rätten att ta en kreditupplysning på blivande medlemmar.

Lägenhetsnummer
Varje lägenhet i BRF Hunneberg nr 4 har ett eller två olika lägenhetsnummer. Båda dessa ska tydligt skrivas ned i köpeavtalet.

Porttelefon
Porttelefon finns ej, portlås finns både på port och vid ytterdörrar.

Stadgar
Finns för nerladdning under "bibliotek" här på hemsidan.

Teknisk och ekonomisk förvaltning
Föreningen är självförvaltande och vi köper in konsulttjänster vid behov.
Medlemmarna ansvarar för skötsel av gården samt allmänna utrymmen enligt rullande schema. Här ingår även trappstädning av det egna trapphuset.

TV
ComHem är leverantör av såväl analoga som digitala sändningar. Det analoga grundutbudet ingår i årsavgiften. För aktuell information om grundutbudet hänvisar vi till ComHem (länken öppnas i nytt fönster) Ange postnummer 41670 samt Landerigatan 2 i sökfälten.

Tvättstuga
I föreningen finns en tvättstuga i uppgång D som bokas i kalendern som ligger i tvättstugan. Vi har idag 2 tvättmaskiner, torktumlare och torkrum.

Vatten och värme
Kostnad för vatten och fjärrvärme ingår i årsavgiften.

Årsredovisning
Finns tillgänglig under "biblioteket" här på hemsidan.

Äkta förening
Brf Hunneberg 4 betraktas som äkta förening då vi dels har minst tre bostadslägenheter och dels minst 60% av hela taxeringsvärdet för föreningens fastighet belöper på de till medlemmarna med bostadsrätt upplåtna bostadslägenheterna.

Ändamål
Lägenheterna skall användas som permanentbostad.

Överlåtelse- samt pantsättningsavgifter
För arbete med överlåtelse av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Köparen svarar, enligt stadgarna, för att överlåtelseavgiften betalas.

För arbete med pantsättning av bostadsrätt tas ingen avgift ut.