Styrelsen

Styrelsen träffas ungefär en gång/månad och beslutar om frågor som rör fastigheten och föreningen. Du kan alltid kontakta någon av oss för att få mer information, lämna förslag eller göra felanmälningar. Kontakta styrelsen via styrelsen@landerigatan.se