Samfällighetsföreningen Hunneberg

Vår bostadsrättsförening bildar tillsammans med 5 andra föreningar runt innergården Samfällighetsföreningen Hunneberg.
 

Samfälligheten ansvarar för de gemensamma ytorna på gården, portar samt soprummen. Varje förening har en representant i samfällighetens styrelse och man träffas ungefär varannan månad för möten där man behandlar ärenden som berör alla föreningar gemensamt.
 

Två gånger om året ordnar Samfälligheten en städdag för alla föreningar när gemensamma utrymmen ses över och städas. För medverkan i samfälligheten betalar varje förening en avgift som är beroende av föreningens storlek. Pengarna används främst till kostnader för sophämtning, reparationer och underhåll av gemensamma utrymmen.